Községi hivatal > Zmluvy a faktúry

Uzavreté zmluvy 
 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k bytu - 30-12-2016 13:58:22 (1.2 MB)

 zmluva o dielo - 28-12-2016 08:50:19 (142.6 KB)

 Darovacia zmluva č.2016/851-HM - 30-12-2016 13:49:16 (374.8 KB)

 Dodatok ku kúpnej zmluve - 22-12-2016 10:03:39 (177.4 KB)

 Dodatok ku kúpnej zmlve - 22-12-2016 10:02:39 (137.3 KB)

 Príkazná zmluva č.2/2016 - 15-12-2016 10:01:16 (45.8 KB)

 Zmluva - AVIMAR s.r.o. - 15-12-2016 09:58:42 (99.9 KB)

 Príkazná zmluva č.1/2016 - 02-12-2016 08:21:56 (48.8 KB)

 zmluva o dodávke elektriny - 26-10-2016 09:30:49 (583.6 KB)

 zmluva o dodávke plynu - 26-10-2016 09:28:51 (596.9 KB)

 Zmluva o dielo /Stilla Pectus komorný zbor - 26-09-2016 10:26:30 (188.5 KB)

 Zmluva o dielo /Skupina PIMASZ / - 26-09-2016 10:24:23 (189.5 KB)

 Zmluva č.299/2016 o posk.dotácie z rozp. obce-VYDRA - 22-09-2016 14:22:14 (421 KB)

 Zmluva č.298/2016 o posk.dotácie z rozp.obce_ ZR MS Kamenín - 22-09-2016 14:09:58 (421.9 KB)

 Zmluva č.295/2016 o posk. dotácie z rozp.obce - Ördöngős - 22-09-2016 14:08:11 (416.6 KB)

 Zmluva č.295/2016 o posk.dotácie z rozp.obce - LIMONIUM GMELINII - 22-09-2016 14:05:54 (426.9 KB)

 Zmluva č.294/2016 o posk.dotácie z rozp.obce -Jázmin - 22-09-2016 14:04:43 (414.6 KB)

 Zmluva č.293/2016 o posk. dotacie z rozp. obce -Kam.obč.druž. DźT - 22-09-2016 14:02:51 (415.4 KB)

 Zmluva č.292/2016 o posk.dotacie z.rozp.obce - Csemadok - 22-09-2016 13:56:43 (410.3 KB)

 Zmluva o dielo 1/2016 /Messerschmit, s.r.o./ - 14-09-2016 08:33:13 (1.3 MB)

 Zmluva o službách č.54/2016 - 31-08-2016 17:09:22 (2.4 MB)

 Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - 25-08-2016 14:00:25 (50.8 KB)

 Zmluva o pripojení odberného el.zar. - 23-08-2016 10:34:02 (146.9 KB)

 Zmluva o pripojení odberného el.zar. - 23-08-2016 10:34:02 (146.9 KB)

 Zmluva o dielo BELLIMPEX s.r.o. - 23-08-2016 08:14:14 (130 KB)

 Darovacia zmluva č.2016/833-HM - 15-08-2016 14:39:43 (288.6 KB)

 zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín na r. 2016 - 01-08-2016 09:12:33 (812.8 KB)

 Dodatok č.11 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu - 25-07-2016 13:16:08 (74.9 KB)

 NATUR-PACK,a.s. Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov - 21-07-2016 09:11:45 (428.1 KB)

 BredaStav spol. s.r.o. - Mandátna zmluva č. : 005/2016 - (1.6 MB)

 Nitriansky samosprávny kraj - ZMLUVA č. 412/2016 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č. 2/2014 v znení neskoršej zmeny - (1.7 MB)

 zmluva o zriadení Zduženia obcí Kamenín, Kamenný Most a Nána - (880 KB)

 FIALA-VITALITA,s.r.o. - (0 B)

 Úrad vlády SR - Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín - (3.7 MB)

 Ladislav Tóth - Zmluva o dielo - (54 KB)

 Karol Čákvari - Zmluva o dielo - (62.9 KB)

 ENVIROPOL s.r.o. organizačná zložka - zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve - (2.5 MB)

 Ministerstvo obrany SR - darovacia zmluva - (3 MB)

 Porsche Inter Auto Slovakia spol. s. r.o. Nové Zámky - zmluva o predaji motorového vozidla - (3.4 MB)

 Tóthová Katarína - Zmluva o prenájme nebytových priestorov - (610.1 KB)

 Regionálna rozvojová agentúra Južný región - Zmluva o dielo - (82.1 KB)

 Audítorská znalecká spoločnos s.r.o.- zmluva o vykonaní audítorského overenia ročnej účtovnej závierky - (42.6 KB)


 NATUR-PACK,a.s. - zmluva uzavretí buducej zmluvy - (5.4 MB)

 Pavol Baranyai - Zmluva o dielo - (35.7 KB)

 JUDr. Margit Keszegh - Dohoda o poskytovaní právnej pomoci - (87.2 KB)

 LukᚠVanek - Zmluva o dielo - (36.4 KB)

 Advokátska kancelária JUDr. Ladislav Magyerk - DODATOK č. 1 k príkaznej zmluve o poskytovaní právnych služieb - (383.5 KB)

 Anna Ilona Baranyai - zmluva o dielo - (518.9 KB)

 Eva Benefiová - Kúpna zmluva - (806.4 KB)

 Obec Bajtava - DODATOK č. 5 k Zmluve č. 9/Kam/2008 o zbere, odvozu, uložení úprave a zneškodnenia komunálneho odpadu - (62.8 KB)

 Obec Bajtava - zmluva o poskytovaní služieb na zber a odvoz vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu na území obce Kamenín - (96.6 KB)

 Mgr. Tóth Eva a Janig Karol - kúpna zmluva - (268.7 KB)

 Mgr. Tóth Eva a Janig Karol - kúpna zmluva - (301.6 KB)

 Bohumil Toberný - Zmluva o dielo - (946 KB)

 Wolters Kluwer s.r.o. - zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI - (2.1 MB)

 Balázs Grman - darovacia zmluva - (678.8 KB)

 Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO - zmluva o dielo č. 52/2015 - (1.7 MB)

 Pikler Roland - kúpna zmluva - (45.4 KB)

 Anna Ilona Baranyai - zmluva o dielo č. 946 - 2015.pdf - (39.5 KB)

 Anna Ilona Baranyai - zmluva o dielo č. 945- 2015.pdf - (39.6 KB)

 PLUTUS, a.s. - DOHODA o zrušení Dodatku č. 2 k zmluve o uzavretí budúcej zmluvy číslo 2013/01/NB - (422.8 KB)

 AEGON Životná poisovňa, a.s. - rámcová zmluva o spolupráci - (785.2 KB)

 Bertók Ladislav - zmluva o dielo - (522.8 KB)

 Szabó Peter - zmluva o dielo - (509.8 KB)

 SMS Mobile s.r.o. - zmluva o zabezpecení služby sms rozhlasu - (2.9 MB)

 PATÁČ - občianské združenie - zmluva o spolupráci - (260.4 KB)

 RIGHT POWER ENERGY s.r.o. - zmluva o združenej dodávke elektiny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku - (1.9 MB)

 Obec Bíňa - Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu - (620.5 KB)

 MPconnect s.r.o. - zmluva - (1.2 MB)

 Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO - zmluva - (1.3 MB)

 Nitriansky samosprávny kraj - zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry - (154.4 KB)

 Júlia Jároková ml. - zmluva o nájme - (1.8 MB)

 Ministerstvo vnútra SR - Zmluva o výpôžičke - (1.8 MB)

 Ignác Bankházi - Nájomná zmluva na pozemok - (425 KB)

 Úrad vlády SR - Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín - (4.2 MB)

 PT Security Štúrovo, s.r.o. - Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - (2.4 MB)

 PT Security Štúrovo, s.r.o. - Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby dodatok - (390 KB)

 Obec Bíňa - Dohoda - (300.7 KB)

 NEPA Slovakia, spol. s.r.o. - Zmluva o nájme kopírovacieho stroja / multifunkčného zariadenia - (3.3 MB)

 NEPA Slovakia, spol. s.r.o. - Zmluva o nájme kopírovacieho stroja - (766.9 KB)


 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s - Zmluva o prevádzkovaní - (1.2 MB)

 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s - Zmluva o prevádzkovaní - záznam z kontroly verejného vodovodu obce Kamenín.pdf - (112.3 KB)

 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s - Zmluva o prevádzkovaní - Zoznam právadzkovej, technickej a právenj dokumentácie.pdf - (315.8 KB)

 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s - Zmluva o prevádzkovaní - zapisnica o odovzdaní a prevzati prevádzkovania Vodovodu Kamenín.pdf - (360.9 KB)

 Mobil Tech, s.r.o. - Zmluva o zabezpečení služby sms rozhlas - (1.5 MB)

 Mobil Tech, s.r.o.- Zmluva o zabezpečení služby sms rozhlas - dodatok č. 1 k zmluve - (291.1 KB)

 Audítorská znalecká spoločnos, s.r.o - zmluva o vykonaní audítorského overenia ročnej účtovnej závierky - (830.3 KB)

 Úrad vlády SR - Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín - (1.5 MB)

 Ladislav Vörös, Ján Vörös, Štefan Vörös - Kúpna zmluva - (727.2 KB)

 Csaba Bertók - Kúpna zmluva - (109.2 KB)

 Július Birdáč - Kúpna zmluva - (284.7 KB)

 Grantprojekt s.r.o. - Zmluva o poskytnutí služieb - (116.5 KB)

 Grantprojekt s.r.o. - Dohoda o ukončení platnosti zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 25.07.2013 - (24.7 KB)

 ŽSR - Nájomná zmluva - (278 KB)

 Alexander Lakatos - zmluva o prenájme nebytových priestorov - (38.6 KB)

 Bathóová Helena - Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnutežnosti - kupna_zmluva - (38.7 KB)

 Bathóová Helena - Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnutežnosti - dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnutežn.pdf - (339.4 KB)


 AMI spol. s.r.o., Nové Zámky - dodanie svietidiel a svetelných zdrojov - (1 MB)

 Slovenská sporitežňa, a. s.. zmluva o úvere- Zmluva-o-úvere---.pdf - (150.8 KB)

 Slovenská sporitežňa, a. s.. zmluva o úvere- Dodatok č. 1 k zmluve o úver.pdf - (323.5 KB)

 Slovenská sporitežňa, a. s.. zmluva o úvere- Dodatok č. 2 k Zmluve o úvere č. 220 AUOC 13.pdf - (66.4 KB)

 Slovenská sporitežňa, a. s.. zmluva o úvere- Zmluva-o-zmenkovom-práve-.pdf - (100.3 KB)

 Slovenská sporitežňa, a. s.. zmluva o úvere- bu_komunal_26092013.pdf - (30.2 KB)

 Slovenská sporitežňa, a. s.. zmluva o úvere- IVK_Splatkovy-kalendar.pdf - (106.1 KB)

 Slovenská sporitežňa, a. s.. zmluva o úvere- SLSP-sadzobnik-poplatkov.pdf - (3.5 MB)

 Slovenská sporitežňa, a. s.. zmluva o úvere- SLSP-vop.pdf - (458.4 KB)

 Slovenská sporitežňa, a. s.. zmluva o úvere- SLSP-vop_uvery_sme_vns.pdf - (353.7 KB)

 Slovenská sporitežňa, a. s.. zmluva o úvere- SLSP-vop-EB.pdf - (439.2 KB)

 Slovenská sporitežňa, a. s.. zmluva o úvere- eb_po_26092013.pdf - (124 KB)

 Zsolt Tímár - Kúpna zmluva o prevode práv k nehnutežnosti - (460.8 KB)

 PLUTUS,a.s. - zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy - (2.1 MB)

 PLUTUS, a.s. - Dodatok č. 1 k zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. 2013/01/NB - (543.7 KB)

 PLUTUS, a.s.- Dodatok č.2 k zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. 2013/01/NB - (4.8 MB)

 PLUTUS,a.s. - zmluva o zriadení vecného bremena - (300.8 KB)

 BEST ROAD s.r.o. - oprava cestnej komunikácie v obci Kamenín - (362.1 KB)

 Zmluva o poskytnutí služieb, predmet zmluvy sa vzahuje na získavanie z Environmentálneho fondu na rok 2013 - (588.4 KB)

 Kúpna Zmluva - Margita Csókásová ,rod Krecsmerová - (307.8 KB)
Fogadóórák


 Hétfő:   8.00 -12.00 
13.00 - 15.00
 Kedd: nincs ügyfél fogadás
 Szerda:   8.0-12.00
13.00 - 17.00
 Csütörtök:   7.30 -12.00
 Péntek:   7.30 - 12.00 

Elérhetőség - kapcsolat

Pósta cím:

Obecný úrad

943 57 Kamenín

Tel.: 036/ 7596 169

E-mail.: podatelna@kamenin.sk

IČO: 00 308 960

DIČ: 202 107 4011

Régmúlt idők képei

Régmúlt idők képei>>
×