Önkormányzat > Zápisnice

Zápisnice


 Zápisnica z 28. zasadnutia obecného zastupitežstva obce Kamenín konaného dňa 31.03.2017 - 13-04-2017 10:04:26 (2.5 MB)

 Zápisnica z 27. zasadnutia obecného zastupitežstva obce Kamenín konaného dňa 03.03.2017 - 31-03-2017 15:09:05 (15.7 MB)

 Zápisnica z 26. zasadnutia obecného zastupitežstva obce Kamenín konaného dňa 20.12.2016 - 12-01-2017 15:15:52 (433 KB)

 Zápisnica z 26.zasadnutia OZ Kamenín konaného dňa 12.12.2016 - 14-12-2016 09:27:58 (241.4 KB)

 Zápisnica z 24.zasadnutia OZ Kamenín konaného dňa 28.09.2016 - 14-12-2016 09:23:56 (7.4 MB)

 Zápisnica z 23.zasadnutia OZ Kamenín konaného dňa 20.09.2016 - 14-12-2016 09:22:15 (236.2 KB)

 Zápisnica z 22.zasadnutia OZ Kamenín konaného dňa 11.08.2016 - 14-12-2016 08:59:01 (2.1 MB)

 Zápisnica z 23. zasadnutia Obecného zastupitežstva Obce Kamenín konaného dňa 09.09.2016 - 10-10-2016 11:51:08 (605.7 KB)

 Zápisnica z 20. zasadnutia Obecného zastupitežstva Obce Kamenín konaného dňa 24.06.2016 - 10-10-2016 11:50:13 (403.9 KB)

 Zápisnica z 19. zasadnutia Obecného zastupitežstva Obce Kamenín konaného dňa 03.06.2016 - 10-10-2016 11:48:39 (655.8 KB)

 Zápisnica z 21. zasadnutia Obecného zastupitežstva obce Kamenín zo dňa 21.07.2016 - 23-08-2016 08:06:38 (19 KB)

 Zápisnica z 18. zasadnutia Obecného zastupitežstva Obce Kamenín, konaného dňa 17.05.2016 - (86.4 KB)

 Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupitežstva obce Kamenín konaného dňa 21.4.2016 - (211.5 KB)

 Zápisnica zo 16. zasadnutia Obecného zastupitežstva obce Kamenín konaného dňa 22.3.2016 - (877.3 KB)

 Zápisnica zo 6 nepl.zasadnutia Obecného zastupitežstava dňa 13.10.2015 - (688.5 KB)

 Zápisnica z 15. zasadnutia Obecného zastupitežstva Kamenín zo dňa 26.2.2016 - (828.5 KB)

 Vyjadrenia k správam o výsledku kontrol 1-14 -2015 - (2.8 MB)

 správy 1-14-2015 Hlavný kontrolór - (809.4 KB)

 Zápisnica zo 14.zasadnutia Obecného zastupitežstva Kamenín zo dňa 22.12.2015 - (379.5 KB)

 Zápisnica z 13.zasadnutia Obecného zastupitežstva Obce Kamenín - (705.5 KB)

 vyučtovanie dotácie LIMONIUM GMELINII. - (530.4 KB)

 Zápisnice 2015 8. nepl. OZ zo dňa 02.11.2015 - (47.5 KB)

 Zápisnice 2015 zo 7. nepl. OZ zo dňa 21.10.2015 - (37.1 KB)

 Zápisnica zo 4. plánovaného zasadnutia OZ konaného dňa 11.9.2015 - (105.4 KB)

 Zápisnice 2015 5.neplán.zasadnutie podpísané, - (100 KB)

 zapisnica zo 4. neplánovaného OZ - (417 KB)

 Zápisnica z 3.zasadnutia Obecného zastupitežstava Obce Kamenín zo dňa 29.5.2015 - (153.4 KB)

 scan0027 - (2.2 MB)

 zapisnica z 2 riadneho zasadnutia OZ - (4.7 MB)

 zapisnica z 2 mimoriadneho zadadnutia OZ - (384 KB)

 zapisnica z 1 mimoriadneho zasadnutia OZ - (707.8 KB)

 Zápisnica s ustnovujúceho zasadnutia OZ.pdf - (3.4 MB)

 Ing. František Podhorský, hlavný kontrolór obce Kamenín - Správa z kontroly listov Mgr. Baltazára Tarra - (504.6 KB)

 Ing. František Podhorský , hlavný kontrolór obce - (308.3 KB)

 Zápisnica zo slávnostného zasadnutia OZ - (1.1 MB)

 Zápisnica zo stretnutia výberovej komisie v obci Kamenín zo dňa 07.07.2014 - (16.5 KB)

 Zápisnica zo 17. riadneho zasadnutia OZ v Kameníne - (203.6 KB)

 Zápisnica zo 16. riadneho zasadnutia OZ . - (654.4 KB)

 Zápisnica so zasadnutia ústrednej inventarizačnej komisie zo dňa 31.01.2014 - (247.5 KB)

 Zápisnica zo 15. riadneho zasadnutia OZ v Kameníne - (1.5 MB)

 Zápisnica z 14. riadneho zasadnutia OZ Kamenín - (2.1 MB)

 zápisnica z 9.mimoriadného zasadnutia OZ v Kameníne - (1 MB)

 Príloha k zápisnici zo 14. riadného zasadnutia OZ Kamenín - (442.9 KB)

 zápisnica zo stretnutia výberovej komisie v obci Kamenín zo dňa 16.07.2013 - (334.4 KB)

 zápisnica z 8. mimoriadneho zasadnutia OZ Kamenín - (1.4 MB)

 Zápisnica z 13. riadneho zasadnutia OZ Kamenín - (1.4 MB)

  zápisnica z 7 mimoriadneho zasadnutia - (1.9 MB)

  Záp-6-mim-2013 - (100 KB)

 Vyjadrenie - (248.5 KB)

 12-OZ-2013-Zápisnica - (128.1 KB)

 Zápisnica 5 mim. - (51.7 KB)

 Dodatok k zápisnici č.10 - (566.9 KB)

 11-OZ-12 - (53.2 KB)

Fogadóórák


 Hétfő:   8.00 -12.00 
13.00 - 15.00
 Kedd: nincs ügyfél fogadás
 Szerda:   8.0-12.00
13.00 - 17.00
 Csütörtök:   7.30 -12.00
 Péntek:   7.30 - 12.00 

Elérhetőség - kapcsolat

Pósta cím:

Obecný úrad

943 57 Kamenín

Tel.: 036/ 7596 169

E-mail.: podatelna@kamenin.sk

IČO: 00 308 960

DIČ: 202 107 4011

Régmúlt idők képei

Régmúlt idők képei>>
×