Kéménd község > Súčasnos

Súčasnos


Všedné dni Kamenína

 
Kamenín dnes patrí do mikroregionu obcí Bíňa, Bruty, Kamenný Most, Pavlová a Sikenička. Odtiažto sem dochádzajú deti do školy, ale aj do zdravotného strediska s viacerými lekármi a lekárňou. Predtým bol Kamenín centrom mikroregionu  najmä kvôli mlynom a dodnes tu stojí tzv. Sindár mlyn, bývalý Rozemblumský mlyn, židovský mlyn tvorí štvorosová jednopodlažná budova s vežou strojovne a bývalý parný mlyn, dvojosová dvojpodlažná budova. Obec má jeden z najkrajších a najväčších kultúrnych domov na dolnom Hrone, známu čárdu Biely agát, dom žudových tradícií so súkromnou bohatou zbierkou, zdravotné stredisko s viacerými špecializovanými lekármi a vlastnú lekáreň, trvalo sa venuje skvalitňovaniu života svojich obyvatežov. Uchováva tradície a za tým účelom pôsobí v obci folklórna skupina dospelých, mládežnícka, ale aj detská folklórna skupina, záujmové krúžky výchovy k žudovým tradíciám. Má aj vežkú zvláštnos, dielňu na odlievanie bronzových sôch, ktorú vlastní Zsolt Bartusz, synovec  známeho akademického sochára, ktorý žije v Košiciach. Z fondov Európskej únie  postavili v obci malú stanicu hygienických služieb a táto poskytuje cenovo dostupné možnosti vyprania prádla, ale aj osobnej hygieny čo budú žudia vždy potrebova.  Vytrvale a usilovne pracujú na zdokonažovaní účinnosti foriem výchovno-vyučovacej práce školy. V obci sa postavila vyše polovica rodinných domov, ostatné sa opravili a ocenili aj priami účastníci bojov, že dnes sa v Kameníne žije dobre a zo zablatenej malej dedinky vyrástla krásna moderná obec. 
  

Fogadóórák


 Hétfő:   8.00 -12.00 
13.00 - 15.00
 Kedd: nincs ügyfél fogadás
 Szerda:   8.0-12.00
13.00 - 17.00
 Csütörtök:   7.30 -12.00
 Péntek:   7.30 - 12.00 

Elérhetőség - kapcsolat

Pósta cím:

Obecný úrad

943 57 Kamenín

Tel.: 036/ 7596 169

E-mail.: podatelna@kamenin.sk

IČO: 00 308 960

DIČ: 202 107 4011

Régmúlt idők képei

Régmúlt idők képei>>
×