Önkormányzat > Rozpočet

Rozpočet


 Rozpočet 2017 - výdavková čas - 28-12-2016 11:37:40 (578.3 KB)

 Rozpočet 2017- príjmová čas - 28-12-2016 11:29:46 (338.2 KB)

 Rozpočet 2013 Príjem - (14.5 KB)

 Rozpočet 2013 Výdaj - (106.5 KB)

Fogadóórák


 Hétfő:   8.00 -12.00 
13.00 - 15.00
 Kedd: nincs ügyfél fogadás
 Szerda:   8.0-12.00
13.00 - 17.00
 Csütörtök:   7.30 -12.00
 Péntek:   7.30 - 12.00 

Elérhetőség - kapcsolat

Pósta cím:

Obecný úrad

943 57 Kamenín

Tel.: 036/ 7596 169

E-mail.: podatelna@kamenin.sk

IČO: 00 308 960

DIČ: 202 107 4011

Régmúlt idők képei

Régmúlt idők képei>>
×