Kéménd község > Pamiatky

Pamiatky

Pamätníky, sochy a historické budovy v Kameníne


Na vonkajšej pravej strane kostola je na stene umiestnená biela mramorová tabuža, na ktorej je nápis: „Kostol bol v II. svetovej vojne ažko poškodený, 20-ročnou usilovnou obetavosou ho obnovili veriaci Kamenína. Nech slúži ku väčšej sláve Božej.“ 
Po žavej strane hlavného portálu kostola vyniká pamätník I. a II. svetovej vojny so štvorcovým pôdorysom. Vedú k nemu schody. Na žavej a pravej strane stĺpa sú vyryté mená obetí. Na prednej strane je plastika otca a matky s dieaom. Postavy sú oblečené v žudovom kroji. Do mramoru je vyrytý jednoduchý nápis: ,“1914 – 1918 1941 - 1945“. 
Na pravej strane od hlavného portálu stojí na vápencovom podklade pokračujúcom v stĺpe štvorcového prierezu, socha Sv. Vendelína s baránkom pri nohách. Sv. Vendelín je patrónom chovatežov dobytka. Socha pochádza z prvej polovice 20. storočia. 
Na hlavnej ulici Kamenína v malom parčíku stojí na členitom stĺpe socha Panny Márie. Na piedestáli s dvoma schodíkmi je nápis: „Na slávu Božiu a na počes nepoškvrneného počatia Panny Márie dal postavi Mátyás Tóth roku 1883.“ Mária stojí na zemeguli, jej telo ovíja had.

Revolúcia a boj za slobodu v rokoch 1848 - 1849 má aj v Kameníne svojich padlých hrdinov. Majster József Kovács vytesal v roku 1992 na ich pamiatku drevenú náhrobnú tabužu s maďarským orlom Turulom. Dovtedy miesto ich odpočinku označoval skromný drevený kríž. Napravo od kaplnky je hrob Neznámeho vojaka. Tu odpočívajú padlí hrdinovia II. svetovej vojny. Takisto mlyn, ktorý patril členovi židovskej náboženskej obce v Kameníne, je štvorosová jednopodlažná budova s vežou strojovne. 
Na žavom brehu Hrona stojí pamätník bojov II. svetovej vojny, vežkoorysý komplex so skutočným tankom. Typické dielo z obdobia reálneho socializmu. Na pravom brehu je POHANSÝ JAROK, čo v žudovej reči znamená nálezisko rímskych pamiatok. V minulosti tu boli nájdené tehly, kamene a iné predmety z rímskej doby. 

Na ceste do Kamenca stojí tesne na konci dediny budova bývalého parného mlyna. Dvojosová dvojpodlažná budova je vo vežmi zlom stave. Postavili ju asi v čase, keď mlyny na Hrone už stratili svoj význam. Meno majiteža nie je známe. Spomenú treba ešte štvorosovú dvojpodlažnú sýpku s obdĺžnikovým základom, v ktorej je dodnes sklad. Majitež nie je známy, resp. nie sú doriešené majetkovoprávne vzahy. 
Charakteristické dedinské domy starého Kamenína radi zdobili obkladačkami na frontálnej fasáde. Podža ústneho podania sa vyrábali na začiatku nášho storočia v dielni kamenára Bartusa.

 


 

Kostol Nanebovstúpenia Pána

V strede obce na vyvýšenine, uprostred kostolnej záhrady, stojí kostol Nanebovstúpenia Pána. Je to baroková stavba z 2. tretiny 18. storočia, na začiatku 20. storočia bola rozšírená o novú vežu. Jednoloďový priestor má segmentový uzáver presbytéria zaklenutý pruskou klenbou. Hlavný oltár s mažovanou iluzívnou luiséznou architektúrou a predstavanou menzou je z 2. tretiny 18. storočia. Je na ňom nový obraz Nanebovstúpenia Pána zo začiatku 20. storočia. V kostole je rokoková kazatežnica z 2. polovice 18. storočia. Krstitežnica z 2. polovice 18. storočia je luisézna. Barokový tepaný kalich s okrídlenými hlavičkami anjelov pochádza z čias okolo roku 1700. 

Kostol utrpel v II. svetovej vojne priamy zásah, veža spadla cez strop do lode kostola. V zápise vtedajšieho kazatež a Józsefa Cséfalvaiho sa uvádza: „Kostol vyzeral vežmi zúbožene. Vežu odstrelili, spadla do kostola. Prerazila strechu, rozdrvila čas lavíc a ležala na podlahe kostola. Oltár bol poškodený, organ zničený, na mnohých miestach obrovské diery, stopy po výstreloch...“. 

Hlavný kríž kostolnej záhrady stojí na štvorcovom základe s tromi schodíkmi. Je vytvorený z vápenca, korpus je z liatiny. Postavili ho pravdepodobne po roku 1681, v dobe obnovenia slobody vierovyznania, na základe záveru šopronského snemu.

Vpravo od vchodu do cintorína, stojí spustnutá betónová krypta rodiny Paksiovcov s kovovými dvermi. Posledného člena rodiny, Pála Paksiho, pochovali už do mramorového hrobu vedža krypty roku 1923. Oproti brány stojí kaplnka, ktorej vek sa nepodarilo zisti. Vedža nej sú pochovaní kamenínski farári, ktorí zomreli v obci, a preto pochovaní na tunajšom cintoríne. Napravo od kaplnky stojí hlavný kríž cintorína, tesaný z vápenca, korpus je z toho istého materiálu. 

Za domom smútku je drôtený plot a za ním miesto bývalého židovského cintorína, v ktorom sú dve náhrobné kamene, ale nápis na nich je nečitatežný. Synagóga spustla už za vojny. Dom rabína stojí na začiatku dediny, je to dvojosová dvoj podlažná budova, ktorá je vo vežmi zlom stave. 
V obci sa nachádza veža prícestných krížov. 

Fogadóórák


 Hétfő:   8.00 -12.00 
13.00 - 15.00
 Kedd: nincs ügyfél fogadás
 Szerda:   8.0-12.00
13.00 - 17.00
 Csütörtök:   7.30 -12.00
 Péntek:   7.30 - 12.00 

Elérhetőség - kapcsolat

Pósta cím:

Obecný úrad

943 57 Kamenín

Tel.: 036/ 7596 169

E-mail.: podatelna@kamenin.sk

IČO: 00 308 960

DIČ: 202 107 4011

Régmúlt idők képei

Régmúlt idők képei>>
×