Civil szervezetek > Kamenínske kultúrne a turistické občianske združenie Limonium Gmelinii

 
LIMONIUM GMELINII 
Kamenínske kultúrne a turistické občianske združenie
 

    

                                            

 

 LIMONIUM GMELINII Kamenínske kultúrne a turistické občianske združenie vzniklo v decembri roku 2002.

Hlavné ciele občianskeho združenia:
- ochrana a obnova (rekonštrukcia) kultúrnych a historických pamiatok, stavba pamiatok,

- uchovávanie a rozvoj kultúrnych, historických, literárneho a žudového umenia,

- rozvoj vidieckeho turizmu,

- organizovanie podujatí, konferencií, výstav, školení a seminárov súvisiace s ciežmi združenia

- súvisiaca publikácia s ciežmi združenia,

Na podnet združenia sa zrekonštruoval pomník pre padlých hrdinov v prvej a druhej svetovej vojne, ako aj Dolný kríž z 18. storočia.

Postavili sme pamätnú tabužu na pamiatku Várkonyi Hildebrand Dezső, ktorý bol rodákom z Kamenína.

Pravidelne usporiadame kultúrne podujatie s názvom „DEDIČSTVO”.

Turistom, ktorí zavítajú k nám s radosou predstavíme pamätihodnosti dediny, prírodné poklady, Iszomfalvu a Ostrov lásky, naše krásne a jedinečne kroje, krátku sukňu, ako aj žudové zvyky a tance.

 

 

Kontakt: Anna Ilona Baranyai, 943 57 Kamenín 583, Slovensko,

Mobil: +421 918 525413

E-mail: baranyaipanni@gmail.com 

 

 

Fogadóórák


 Hétfő:   8.00 -12.00 
13.00 - 15.00
 Kedd: nincs ügyfél fogadás
 Szerda:   8.0-12.00
13.00 - 17.00
 Csütörtök:   7.30 -12.00
 Péntek:   7.30 - 12.00 

Elérhetőség - kapcsolat

Pósta cím:

Obecný úrad

943 57 Kamenín

Tel.: 036/ 7596 169

E-mail.: podatelna@kamenin.sk

IČO: 00 308 960

DIČ: 202 107 4011

Régmúlt idők képei

Régmúlt idők képei>>
×