Kéménd község > Klub dôchodcov Jázmin

Klub dôchodcov Jázmin

Klub dôchodcov Jázmin v Kameníne má 110 členov, ale je naďalej otvorený pre všetkých žudí v dôchodkovom veku v našej obci. Veď základným ciežom a zmyslom Klubu je od svojho vzniku, aby v dnešnej dobe, keď z medzižuďských vzahov sa vytrácajú duševné hodnoty, vytláča ich na pokraj života hon za materiálne statky, znovu si našli cestu k sebe žudia, aby si nmašli čas vypoču jeden druhého, aby sa znovu otvorili srdcia žudí a naplnili sa s úctou a láskou k blížnemu.
Prácu klubu uznáva tak Obecné zastupitežstvo ako i starosta obce. Vďaka ich pozitívneho prístupu k činnosti dôchodcov klub môže zabezpeči pre svojich členov pravidelné stretnutia , ako aj zorganizovanie rôznych kultúrnych programov.
                      Klub sa zapája aj do kultúrneho a spoločenského života obce.


Fogadóórák


 Hétfő:   8.00 -12.00 
13.00 - 15.00
 Kedd: nincs ügyfél fogadás
 Szerda:   8.0-12.00
13.00 - 17.00
 Csütörtök:   7.30 -12.00
 Péntek:   7.30 - 12.00 

Elérhetőség - kapcsolat

Pósta cím:

Obecný úrad

943 57 Kamenín

Tel.: 036/ 7596 169

E-mail.: podatelna@kamenin.sk

IČO: 00 308 960

DIČ: 202 107 4011

Régmúlt idők képei

Régmúlt idők képei>>
×